O Prague Photo
15. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVAL
Clam-Gallasův palác
Praha 1
Husova 20
14 - 19/11/2023

Save_the_date2022PP.jpg

 

XV. ročník PRAGUE PHOTO 2023                                
se nově uskuteční ve dnech 14 - 19/11/2023 v barokním Clam-Gallasově paláci v Husově ulici
v Praze 1.

Je již tradicí, že PRAGUE PHOTO uvádí nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií.  Prezentovány budou originály téměř 150 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. I letos jsou zařazeny populátní  pop-up prezentace jednotlivých autorů - letos např. Magdalena Bláhová, Josef Hník,  Gabina Fárová,  své kolekce uvedou galerie a  spolky, které se fotografii dlouhodobě věnují.  Rozsáhlou expozici uvede italské centrum fotografie - Centro Sperimentale di Fotografia Adams, Roma.

PRAGUE PHOTO věnuje každoročně velký prostor tvorbě nejmladší generace fotografů – studentů a  čerstvých absolventů odborných škol (Slezská univerzita Opava, Střední a vyšší odborné školy Michael, Vysoká škola kreativní komunikace, a EDUSO Praha).

Na vizuálu PRAGUE PHOTO 2023 se svojí fotografií podílela Zuzana Fajmonová, studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

Přehlídka je opět doplněna doprovodným programem - setkání s autory v jednotlivých expozicích, křty fotografických publikací.

Již XV. ročník PRAGUE PHOTO  svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu. Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.

Návštěvníci PRAGUE PHOTO budou mít zároveň ojedinělou možnost prohlédnout si
nově zrekonstruovaný Clam-Gallasův palác, neboť jednotlivé fotografické expozice
jsou umístěny ve všech historických sálech celého prvního patra paláce.

Během slavnostního zahájení bude předána cena PRAGUE PHOTO YOUG AWARD 2023 mladému laureátovi, kterého vybere  komise složená z profesionálních fotografů.

V roce 2022 tuto cenu získal Matyáš Páleníček, student Střední školy Michael,
dle rozhodnutí čestné poroty ve složení Dana Kyndrová, Veronika Souralová, Iva Nesvadbová
a Karel Cudlín. Tento loňský vítěz v rámci PRAGUE PHOTO 2023 uvede ve vlastní expozici
portfolio svých nejnovějších prací.
XV. ročník PRAGUE PHOTO se koná s podporou Magistrátu hl. m. Prahy, Muzea města Prahy
a Městské části Praha 1. Záštitu nad PRAGUE PHOTO 2023 laskavě převzali JUDr Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy, a Mgr Terezie Radoměřská, starostka Městské části Praha 1

 

Čestná porota PRAGUE PHOTO 2023

Magdaléna Bláhová, fotografka / photographer
Suzanne Pastor, multimediální umělkyně, fotografka, kurátorka / multimedia artist, photographer, curator
Marco di Meo, fotograf, kurátor / photographer, curator
Iva Nesvadbová, ředitelka / director of PRAGUE PHOTO