O Prague Photo
XIV. ročník
PRAGUE PHOTO FESTIVAL
18 - 23 / 10 / 2022
Hrzánský palác
Celetná 12, Praha 1

Save_the_date2022PP.jpg

 

 

V listopadu 2021, během slavnostní vernisáže 13. ročníku PRAGUE PHOTO, který zahájil pan Petr Hejma, starosta Prahy 1, udělila odborná porota cenu PRAGUE PHOTO YOUNG AWARD 2021.
Laureátkou se jednomyslně stala MARIE SEDELMAYEROVÁ se svojí bakalářskou prací,
studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Gratulujeme. Soubor jejích nejnovějších prací bude uveden v rámci PRAGUE PHOTO 2022.
 

XIV. ročník PRAGUE PHOTO                                  
se nově uskuteční ve dnech 18 - 23/10/2022 v barokním paláci Hrzánů z Harasova / Hrzánském paláci v Celetné ulici v Praze 1.

Na letošním PRAGUE PHOTO bude možné zhlédnout nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 150 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. I letos jsou zařazeny populátní  pop-up prezentace jednotlivých autorů - letos např. Magdalena Bláhová, Josef Hník,  Gabina Fárová, Tereza z Davle,  své kolekce uvedou galerie a spolky, které se fotografii dlouhodobě věnují.  Rozsáhlou expozici uvede italské centrum fotografie - Centro Sperimentale di Fotografia Adams, Roma.

Na vizuálu 2022 se svojí fotografií podílela Tatiana Zvolská, absolventka Střední školy Michael,
která v rámci letošní přehlídky uvede portfolio své práce.

Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Střední a vyšší odborné školy Michael, Vysoká škola kreativní komunikace, UJEP
Ústí n/Labem a U3V VŠE Praha).

Přehlídka je opět doplněna doprovodným programem - setkání s autory v jednotlivých expozicích, křty fotografických publikací.

Již XIV. ročník PRAGUE PHOTO  svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu. Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.

Během slavnostního zahájení bude předána cena PRAGUE PHOTO YOUG AWARD mladému laureátovi, kterého vybere  komise složená z profesionálních fotografů.

XIV. ročník PRAGUE PHOTO se i letos koná pod záštitou paní Hany Třeštíkové, radní Magistrátu
hl. m. Prahy, a pod záštitou Ing. Petra Hejmy, starosty Městské části Praha 1.

 

 

Čestná jury PRAGUE PHOTO 2022

Karel Cudlín, fotograf, pedagog
Dana Kyndrová,
fotografka, kurátorka, editorka
Veronika Souralová, fotografka, ředitelka Czech Photo Centre
Iva Nesvadbová, ředitelka PRAGUE PHOTO