Program
XIII. ročník
PRAGUE PHOTO FESTIVAL
23 - 28/11/2021
nám. Republiky 7
Praha 1


PROGRAM PRAGUE PHOTO 2021

Pondělí 22. 11. 2021 v 18h
Slavnostní zahájení PRAGUE PHOTOUdělení zvláštní ceny PRAGUE PHOTO YOUNG AWARD mladému umělci do 30 let

 

Pondělí 22. 11. 2021 v 19h
Expozice ITF – FPF Slezské univerzity v Opavě
Křest 396stránkového česko-anglického katalogu "30 +.30 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě" a dalších publikací pedagogů a studentů ITF.

 

Úterý 23. 11. 2021 v 16h
Expozice Zdeněk Lhoták
Komentovaná prohlídka souboru fotografií pod titulem Spartakiáda

     

Úterý 24. 11. 2021 v 17h
Prostor SŠ Michael

Jaroslav Fišer, vedoucí oboru fotografie Střední školy Michael, představí práce studentů

 

Středa 24.11. 2021 v 16h
Tomáš Třeštík, vedoucí oboru fotografie Vyšší odborné školy Michael, uvede práce studentů


Středa 24.11. 2021 v 17h
Expozice Centro Sperimentale di Fotografia Adams
Prezentace 20 fotografů – umělců a rezidentů v Římě, a kometovaná prohlídka expozice Gaia Adducchio, spoluautorky vizuálu PRAGUE PHOTO 2021

 

Pátek 26. 11. 2021 v 17h
Expozice Davida Těšínského
Komentovaná prohlídka portfolia Davida Těšínského

 

Sobota 27. 11. 2021 v 16h
Expozice Ivana Dostálová
Přednáška "Terapeutický potenciál fotografie a přínos VOFRE (Voitopi Free Expression PhotoTherapy Method) pro foceného"