O Prague Photo
IX. ročník veletrhu
fotografie
19. - 24. březen 2016
Kafkův dům, Praha

Laureáty ceny PRAGUE PHOTO 2016 YOUNG AWARD se stali Patrik Borecký a Tomáš Brabec

 

 

 

 

 

IX. ročník PRAGUE PHOTO 2016

 se uskuteční ve dnech 19. – 24. dubna 2016 v Kafkově domě v Praze.

Představí se zde téměř tři desítky vystavujících subjektů.

V Kafkově domě bude možné zhlédnout nejširší plejádu jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 180 autorů, a to jak současných, tak i klasiků. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. Artinbox Gallery, The Chemistry Gallery, Galerie Gambit, IndigoSpace, Czech Press Photo aj. Stále populárnější jsou tzv. pop-up prezentace jednotlivých autorů - letos např. Magdalena Bláhová, Tomáš Paulus, Robert Carrithers, Antonio Cossa. Poprvé se vedle českých umělců představí i fotografové z Itálie, USA, Saudské Arábie, Německa a Ruska.

Tradičně PRAGUE PHOTO uvede obsáhlou sekci tvorby nejmladší generace fotografů – studentů a čerstvých absolventů sedmi odborných škol (Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Střední a vyšší odborné školy Michael, Hellichova a Orange Factory).

Přehlídka je již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem - letos především představením několika fotografických projektů, které se budou konat v České republice i seznámení s projekty ze zahraničí.

Konání již IX. ročníku PRAGUE PHOTO  svědčí o dlouhodobém zájmu publika i odborníků a samotných tvůrců o takovouto specializovanou a širokou platformu.Pro organizátory je tento zájem největší motivací do dalších let.