V. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2012 / Photography Fair Prague Photo
24. - 29. 4. 2012, Praha / Prague
Centrum současného umění DOX
DOX Centre for Contemporary Art

Poupětova 1, Praha 7

Zpět / Back


Kontakt:
PRAGUE PHOTO
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
Czech Republic
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210

Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
ředitel / director PRAGUE PHOTO
jarosdesign@seznam.cz
Iva Nesvadbová
výkonná ředitelka / executive director
iva.nes@seznam.cz
Petr Hájek, Event Coordinator
petr-hajek@hotmail.com

S podporou hl. m. Prahy
With support of the City of Prague
Záštitu nad Prague Photo 2011 převzal primátor hl. m. Prahy
Under the auspices of the Mayor of the City of Prague
Bohuslav Svoboda

Generální partner Praguefoto
Mediální partneři

  

  

  
  Partneři

  

Praguefoto Praguephoto Prague foto photo
Účastníci V. ročníku
PRAGUE PHOTO FESTIVALU 2012
List of Participants
– 5th PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2012


Archiv B&M Chochola
Artinbox Gallery
Asociace profesionálních
fotografů ČR
České centrum fotografie
Cargo Gallery
Foto
FotoForum Praha
Fotograf Gallery
Galerie Gambit
Le Lac Gelé
Galerie Millennium
Galerie Montanelli
Personne
PPF Art a.s.
Thalia Picta
The Chemistry Gallery
Bican Tomáš

FAMU Praha
Institut tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n/Labem – Fakulta umění a designu
Soukromá VOŠ umění a reklamy Orange Factory
Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Studio PvM – Pavel Matela
Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická
Michael – Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a Střední škola umělecké a reklamní tvorbyFoto: Blanka Chocholová

   
Jan LANGER, z cyklu Století Češi – laureát ceny UniCredit Prague Photo Young Award 2012

Autogramiáda: Ve čtvrtek 26.4. od 16 hod bude na Prague Photo v expozici fotolaboratoře Thalia Picta podepisovat Jiří Všetečka nové vydání své knihy Pražský chodec, která je tamtéž v prodeji.

27. dubna 2012 v 17 hod., přednáškový sál DOX
Představení stylizovaného knižního dokumentu Slečny novinářky Barbory Baronové a fotografky Dity Pepe, který mapuje prostřednictvím osmi otevřených a literárně zpracovaných výpovědí fenomén neprovdaných žen v Československu a v Česku od 20. let 20. století do současnosti. Jeho vydání má ambice přispět k zachycení specifické role ženy v kontextu novodobé historie s ohledem na proměnlivou politickou, sociální, náboženskou či ekonomickou situaci, a tím originálně autorsky nastínit vývoj smýšlení české společnosti za posledních 80 let. Produkčně se na projektu podílí kreativcisobě.cz.ADRESA / VENUE
Centrum současného umění DOX Centre for Contemporary Art
Poupětova 1, Praha 7

OTEVŘENO / OPENING HOURS
24. – 27. dubna 2012   11 – 19 hod.      April 24 – 27, 2012   11 am – 7 pm
28. a 29. dubna 2012   10 – 18 hod.      April 28 and 29, 2012   10 am – 6 pm
26. dubna 2012   NOCTURNO do 22 hod.      April 26, 2012   NOCTURNO until 10 pm

ČESTNÁ POROTA PRAGUE PHOTO 2012 HOMAGE JURY
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel / Director of PRAGUE PHOTO
Karel Cudlín, fotograf / photographer
Gabina Fárová, fotografka / photographer
Karel Oujezdský, novinář, teoretik / newsman, theorician
Michael Pospíšil, fotograf, generální ředitel Českých Center / photographer, General Director of Czech Centres
Marina Votrubová, zástupce / representative of UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

PODĚKOVÁNÍ / AKNOWLEDGEMENTS:
Helena Königsmarková, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Marie Wojciková, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Petr Nedoma, Galerie Rudolfinum
Štěpánka Stein, FAMU Praha
Leoš Válka, DOX Centre for Contemporary Art

Vstupné / Admission fee   90,- Kč
Snížené vstupné /studenti, senioři/   60,- Kč
Reduced admission fee /students, seniors/   60,- Kč
 
Katalog / Catalogue PRAGUE PHOTO 2012   120,- Kč
Plakát / Poster PRAGUE PHOTO 2012   50,- Kč

PRAGUE PHOTO FESTIVAL ORGANIZATION
Milan Jaroš, ředitel / Director of PRAGUE PHOTO FESTIVAL
Iva Nesvadbová, výkonná ředitelka / Executive Director
Petr Hájek, Event Coordinator
Magdalena Šebestová, Media Specialist
Michal Dědouch, VIP Adviser
Evelína Holečková, Fund Raising
Zuzana Wünschová, Accounts Department
Alena Rohová, Production Assistant
Miloš Nový, Technical Services

Producent / Producer: Gambit Factory, s.r.o., IČ: 26202247, Římská 32, 120 00 Praha 2

Ve spolupráci s / In cooporation with: Art Prague, o. s.

Kanceláře / Office:
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
+420 602 277 210
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.czPRAGUE PHOTO 2012 – DOPROVODNÉ PROGRAMY

24. dubna 2012 v 15,30 hod., přednáškový sál DOX
Přednáška Suzanne Pastor - Ženy a tělo - Identita a sexualita v ženské fotografii
Rostoucí počet žen fotografek je pořád relativně nedávným fenoménem a paralelou k značnému sociálnímu a kulturnímu rozvoji v západní společnosti, kde svoji roli sehrálo rovněž feministické hnutí. Přednáška Suzanne Pastor pojednává o tom, jak ženy používají medium fotografie k vyjádření jejich rozvíjející se umělecké a rovněž sexuální identity, a to hlavně v období od 70 a 80 let minulého století až po současnost.

24. dubna. 2012 v 17 hod., přednáškový sál DOX
Vzpomínání na Josefa Sudka s MUDr. Petrem Helbichem, uměleckým fotografem a dlouhodobým asistentem Josefa Sudka / Organizuje České centrum fotografie

25. dubna 2012 v 17 hod., přednáškový sál DOX
Kulatý stůl – setkání mladých fotografů z Francie (Le Lac Gelé, Nimes) a z České republiky
Diskusi řídí Iva Nesvadbová, výkonná ředitelka PRAGUE PHOTO

26. dubna 2012
Všechny expozice PRAGUE PHOTO otevřeny pro veřejnost do 22 hod.

27. dubna 2012 v 17 hod., přednáškový sál DOX
Představení stylizovaného knižního dokumentu Slečny novinářky Barbory Baronové a fotografky Dity Pepe, který mapuje prostřednictvím osmi otevřených a literárně zpracovaných výpovědí fenomén neprovdaných žen v Československu a v Česku od 20. let 20. století do současnosti. Jeho vydání má ambice přispět k zachycení specifické role ženy v kontextu novodobé historie s ohledem na proměnlivou politickou, sociální, náboženskou či ekonomickou situaci, a tím originálně autorsky nastínit vývoj smýšlení české společnosti za posledních 80 let. Produkčně se na projektu podílí kreativcisobě.cz.

24. – 29. dubna 2012, expozice Archiv B&M Chochola
Celodenní projekce Fragmenty video / Podoby fotografůPRAGUE PHOTO 2012 - ACCOMPANYING PROGRAM

April 24, 2012 at 3.30pm – conference room DOX
Lecture by Suzanne Pastor - Women and the Body - Identity and Sexuality in Photography by Women
The emergence of women photographers in the medium of photography is still a relatively recent phenomena, and parallels a number of socio- cultural developments in Western society, such as the feminist movement. This lecture deals with how women have used photography to express their evolving artistic as well as sexual identities, especially from the 70s and 80s to the present.

April 24, 2012 at 5pm, Conference room DOX
Remembering Josef Sudek with Petr Helbich, photographer and former assistent of Josef Sudek / Organized by Czech Center of Photography

April 25, 2012 at 5pm, Conference room DOX
Round table – meeting of young photographers from France (Le Lac Gelé, Nimes) with Czech students of photography
Moderated by Iva Nesvadbová, Executive Director of PRAGUE PHOTO

April 26, 2012
All exhibitions of PRAGUE PHOTO open for public till 10pm

April 27, 2012 at 5pm, Conference room DOX
Presentation of a stylized documentary project Slečny (Misses) by journalist Barbora Baronova and photographer Dita Pepe which is comprised of eight open, frank and literary adapted confessions of unmarried women in the Czech republic and Czechoslovakia from twenties of 20th century to the present. The project describes the specific role of women in the context of modern history and aims to offer a view on an interesting sociological phenomenon that becomes more or less important indicator of the value of human life due to social, political, economic, religious, social and other variables during the last 80 years. Project is supported by kreativcisobě.cz.

April 24 - 29, 2012 . stand of Archiv B&M Chochola
Daily screening of Video Fragments / Portraits of PhotographersGalerie / Galeries - Agentury / Agencies - Skupiny / Groups


Archiv B&M Chochola
Václav Chochola


Václav Chochola


Václav Chochola


Václav Chochola


Zdeněk Tmej


Artinbox Gallery
František Drtikol


Eva Fuka


Nadia Rovderová


Asociace profesionálních fotografů České republiky
Ivana Matějková Havlíková


Stanislav Pokorný


Stanislav Pokorný


prof. Miroslav Vojtěchovský QEP a MgA. Marian Beneš QEP


Daniel Kaifer


České Centrum Fotografie
Josef Sudek


Drahotín Šulla


Ladislav Postupa


Cargo Gallery
Miloš Burkhardt (Burki)


Václav Adam


Květoslav Vršovský


Karel Vojkovský


FotoForum Praha, o.s.
Jaroslav Rössler


Vladimír Kozlík


Miroslav Machotka


Jiří Hanke


Petr Zhoř


Fotograf gallery
Jan Mahr


Galerie Gambit
Štěpánka Stein & Salim Issa


Karel Cudlín


Antonín Kratochvíl


Barbora a Radim Žůrkovi


Milan Jaroš


Gabina


Jiří Stach


Le Lac Gelé
Jacques Lafont


Julie Canarelli


Jean-André Bertozzi


Claude Fauville


Alejandro de los Santos


Galerie Millennium
Jaroslav Rössler


Galerie Montanelli
Stoll & Wachall


Magdaléna Bláhová


Magdaléna Bláhová


Personne
Jaroslav Skopec


PPF Art a.s.
Miroslav Hák


Miroslav Hák


Miroslav Hák


Miroslav Hák


Miroslav Hák


Thalia Picta s.r.o.
Alexander Paul


Oldřich Škácha


Roman Sluka


The Chemistry Gallery
Tereza Zelenková


Tereza Zelenková


Tereza Zelenková


Marcela Mikulková


Marcela Mikulková


Tomáš Bican
Školy / Schools


FAMU
Adéla Leinweberová


Fraňo Procházka


Hanhan Yuan


Nikola Ivanov


Nina Bak


Tadej Vindiš


Tereza Příhodová


Institut tvůrčí fotografie, FPF Slezské univerzity v Opavě
Anna Grzelewska


Anna Gutová, Gabriel Fragner


Daniel Poláček


Kristýna Erbenová


Lenka Bláhová


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
Adam Křena a Štěpánka Sigmundová


Jakub Cabalka a Jakub Červenka


Jakub Cabalka a Jakub Červenka


Jan Slavík


Marek Štim


Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy ORANGE FACTORY
Michaela Egli


Alena Michálková


Karolína Ryvolová


Jana Bauerová


Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
Věra Stuchelová


Vojtěch Aubrecht


Václav Marian


Tatsiana Spasskova


Barbora Brišová


Studio PVM – Pavel Matela
Vlastimil Jaroš


Ivo Hausner


Eva Nečasová


Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická
Iveta Schovancová


Kryštof Hlůže


Romana Drdová


Veronika Nastoupilová


Zuzana Tomková


MICHAEL – VOŠ a SŠ umělecké a reklamní tvorby
Tomáš Teplý


Jakub Amler


Nikol Štrosová


Barbora Blažková

PRAGUE PHOTO FESTIVAL – kurátorské výstavy / curators' exhibitions
1.  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
2.  Tereziánské křídlo Starého královského paláce Pražského hradu
3.  Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, 110 00
4.  Café No 14, Opatovická 14, Praha 1
5.  Artinbox Gallery, Perlová 3, Dům v Kisně, Praha 1 – Staré město
6.  Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1
7.  Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
8.  Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, 110 00 Praha 1
9.  Galerie Rudolfinum – malá galerie, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
9.  Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
10.  Azeret Art- Galerie, Ondříčkova 20, Praha 3 – Vinohrady
11.  Ars Pragensis / nakladatelství Kant, Malostranské nám. 27, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
12.  Galerie FotoGrafic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1, Staré Město
13.  Italský kulturní institut, Vlašská 34, Praha 1
14.  Fotograf gallery, Školská 28, 110 00 Praha 1
15.  Leica Gallery Prague, Školská 28, 110 00 Praha 1   

   

   

   

   


   

   

   

   

   


   

   

   

   

   


   

   Praha, 10.4. 2012 – Stalo se již téměř tradicí, že v dubnu ožije Praha fotografií.
V Centru současného umění DOX se bude se konat již V. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVALU, který představí 25 vystavujících subjektů. Součástí festivalu je i prezentace dvanácti pražských galerií, muzeí a výstavních síní.


Úvodem celé akce bude v Centru současného umění DOX představena nejširší plejáda jednotlivých fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií, prezentovány budou originály téměř 200 autorů. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. společnosti České centrum fotografie, Asociace profesionálních fotografů ČR, PHP – Foto Forum, PPF Art, Galerie Montanelli, Galerie Gambit, The Chemistry Gallery, Galerie Millennium, aj. Obsáhlá sekce bude opět věnována odborným školám, které vychovávají novou generaci fotografů (FAMU, Slezská univerzita Opava, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Michael – Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a Střední škola umělecké a reklamní tvorby), chybět nebudou ani studenti středních uměleckých škol zaměřených na výuku fotografie.
Přehlídka bude již tradičně doplněna bohatým doprovodným programem (setkání s autory, kulaté stoly, workshopy).
PRAGUE PHOTO FESTIVALU bude pokračovat po celý měsíc květen 2012, a to ve dvanácti vybraných galeriích, muzeích a výstavních síních, kde budou prezentovány kurátorské projekty. Partnery festivalu jsou Uměleckoprůmyslové muzeum, Galerie Rudolfinum, Galerie Artinbox, Galerie Josefa Sudka, Galerie Fotografic, Fotograf a další subjekty.
Již od vzniku přehlídky je na návrh odborné komise každoročně udělována mladému fotografovi do 35 let cena UniCredit Bank Young Prague Photo Award. Díky tomuto ocenění zaznamenali dosavadní laureáti značně zvýšený zájem o svoji práci a tento kredit jim následně přinesl i zajímavé nabídky ze zahraničí.
Založení PRAGUE PHOTO FESTIVALU se setkalo s obrovským ohlasem u samotných tvůrců, kteří tuto událost nejen uvítali, ale již dlouhou dobu na tuto příležitost, jinde dávno obvyklou, čekali. Pro organizátory i účastníky akce je největším oceněním a motivací do dalších let stále ohromný zájem nejširšího publika, odborné i laické veřejnosti i médií. Máme za to, že se touto akcí zvýšil kredit Prahy v oblasti fotografických přehlídek v mezinárodním kontextu.

Prague, 10. 4. 2012 – Traditionally in April Prague comes alive with a vast array of photo exhibitions. The Centre of Contemporary Art DOX will host the 5th edition of the PRAGUE PHOTO FESTIVAL, which will introduce 25 exhibitors. The festival will extend into May with exhibitions at 12 galleries, museums and exhibition halls across Prague.

The event will be opened at The Centre of Contemporary Art DOX where the largest selection of individual photographers, galleries, and institutions dealing with photography will be presented.
The original photographs of almost 200 photographers will be shown along with the original photo collections of companies like Czech Centre of Photography (České centrum fotografie), Association of Professional Photographers of CR (Asociace profesionálních fotografů ČR), PHP – Foto Forum, PPF Art, Galerie Montanelli, Galerie Gambit, The Chemistry Gallery, Galerie Millennium, and others.
Massive space will again be given to universities that are educating new generations of photographers (FAMU, Slezska univerzita in Opava, University of West Bohemia, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Michael). There will also be photos taken by high school students specializing in photography.
As in previous years, this year's festival includes a rich collection of accompanying programs, including meetings with authors, round table discussions and workshops.
This year’s PRAGUE PHOTO FESTIVAL will also bring the presentations of curators' projects throughout May in 12 selected galleries, museums, and exhibition halls (Museum of Decorative Arts in Prague, Galerie Rudolfinum, Artinbox Gallery, Josef Sudek Gallery, Galerie Fotografic, Fotograf, and others).
Every year the professional jury of the Prague Photo Festival presents a young photographer  (under 35 years of age) a UniCredit Bank Young Prague Photo Award. The laureates of this award have experienced increased interest in their work and have received interesting opportunities on the international scene.
The PRAGUE PHOTO FESTIVAL has been met with a great response from photographers who welcome and expect such events, which are common in most culturally developed cities worldwide. The ever growing interest of the public, as well as professionals and media give the organizers and the exhibitors satisfaction and motivation for the years to come.
They feel that through this event the cultural image of Prague is enhanced; that it has become a city offering a major photo exhibition within the international framework.