IV. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2011 / Photography Fair Prague Photo
5. 4. - 10. 4. 2011, Praha / Prague
Výstavní síň Mánes / Exhibition Hall Mánes

Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Zpět / Back


Kontakt:
PRAGUE PHOTO
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
Czech Republic
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210

Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
ředitel / director PRAGUE PHOTO
jarosdesign@seznam.cz
Iva Nesvadbová
výkonná ředitelka / executive director
iva.nes@seznam.cz
Petr Hájek, Event Coordinator
petr-hajek@hotmail.com


Záštitu nad Prague Photo Fetival 2011 převzal
ministr kultury České republiky
Under the auspices
of the Minister of Culture
of the Czech Republic
Jiří Besser


S podporou hl. m. Prahy
With support of the City of Prague
Záštitu nad Prague Photo 2011 převzal primátor hl. m. Prahy
Under the auspices of the Mayor of the City of Prague
Bohuslav Svoboda

Záštitu nad Prague Photo převzal starosta MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of Metropolitan District Prague 1
Oldřich Lomecký

  

Generální partner Praguefoto
Mediální partneři    

  


  

  

  Partneři     Praguefoto Praguephoto Prague foto photo
Účastníci IV. ročníku PRAGUE PHOTO FESTIVALU 2011
List of Participants – 4th PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2011

Expozice - výstavní síň Mánes, 4. – 10. 4. 2011
Exhibits at the Exhibition Hall Manes, 4 - 10 April, 2011

Archiv BaM Chochola
Art Residence Prague
Artinbox Gallery
Asociace profesionálních fotografů ČR
Bican Tomáš
České centrum fotografie
Fineart Film&Design
FotoForum Praha – Pražský dům fotografie
Fotopátračka.cz
Gambit Photo
Galerie Millennium
Galerie Montanelli
IndigoSpace
Leica Gallery Prague
Matějková Havlíková Ivana
Personne
Photodesign Ksandr
PPF Art a.s.
RayFilm
Starožitnosti Baltazar
THEditions – Limited Edition Photography
The Chemistry Gallery
Výtvarné centrum Chagall

FAMU Praha
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Michael - Soukromá střední škola reklamní tvorby
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n/Labem – Fakulta umění a designu
Vysoká škola výtvarných umění Bratislava
Západočeská univerzita v Plzni – Ústav umění a designu
Studio PvM – Pavel Matela, Škola výtvarné fotografie
Nakladatelství Kant
Nakladatelství Torst
NY Arts Magazine

Výstavní prostory - kurátorské projekty 4. 4. – 5. 5. 2011
Venues – Curators´ Projects, April 4 - May 5, 2011

Ars Pragensis / Kant
Artinbox Gallery
Ateliér Josefa Sudka
DOX – Centrum současného umění
Galerie FotoGrafic
Galerie Gambit Photo
Galerie Josefa Sudka
Galerie Rudolfinum
Galerie Václava Špály
Langhans Gallery Praha
Leica Gallery Prague
Národní technická knihovna
Novoměstská radnice
Uměleckoprůmyslové muzeum
Výstavní síň Mánes
INFO CENTRUM – Galerie Zlatá lilie
For English version please scroll down

Foto: Marek Chochola, Petr Šálek & František Mazáč

   Jan Přibylský – UniCredit Bank PRAGUE PHOTO 2011 Young Award

Místo a termín konání:
-  Výstavní síň Mánes Praha, 5. – 10. 4. 2011
-  Uměleckoprůmyslové muzeum, Galerie Rudolfinum, Centrum současného umění DOX, Galerie Josefa Sudka, Galerie Langhans, Galerie Leica, Ateliér Josefa Sudka, Galerie Václava Špály, Novoměstská radnice, Artinbox Gallery, Národní technická knihovna, Galerie Fotografic, Galerie Gambit Photo, Info Centrum – Galerie Zlatá lilie – 5. 4. – 5. 5. 2011

PRAGUE PHOTO PROGRAM
4. dubna 2011 v 18 hod. Slavnostní zahájení PRAGUE PHOTO, výstavní síň Mánes Praha
Udělení zvláštní ceny UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award mladému umělci do 35 let
4. dubna 2011 ve 20 hod. – křest knihy Opavská škola fotografie – Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, autor a editor Prof. Vladimír Birgus, expozice Institutu tvůrčí fotografie
7. dubna 2011 v 17 hod. Autogramiáda Roberta Vano – publikace Platinová kolekce, expozie Leica Gallery Prague
8. dubna 2011 v 17 hod. Projekt časopisu Instinkt a fotografického serveru Fotopátračka.cz. – oficiální vyhlášení nového ročníku 101 aktů, expozice Modrá Trafika
5. – 10. dubna 2011 Celodenní projekce Fragmenty video / Podoby fotografů, expozice Archiv B&M Chochola
10. dubna 2011 v 14–16 hod. – Máte doma Sudka? – návštěvníci PRAGUE PHOTO mohou do Mánesa přinést své staré fotografie k posouzení, jakou mají uměleckou a historickou hodnotu. Expertízu na místě provedou Jan Mlčoch, kurátor Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, a historik umění Pavel Scheufler

Měsíc duben bude v Praze stejně jako v minulých letech věnován fotografii. Proběhne již IV. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVALU, který zahrne jednak prezentaci 30 vystavujících subjektů ve výstavní síni Mánes (5. – 10. 4. 2011), jednak bude probíhat v patnácti pražských galeriích, muzeích a výstavních síních.

Úvodem celé akce bude v Mánesu představena ta nejširší plejádu fotografů a galerií i společností zabývající se fotografií, prezentovány budou originály téměž 230 autorů. Své kolekce autorských fotografií uvedou např. společnosti České centrum fotografie, Asociace profesionálních fotografů ČR, PHP – Foto Forum, Leica Gallery, PPF Art, Galerie Montanelli, Galerie Gambit Photo, Chemistry Gallery, Galerie Millennium, Archív V. Chochola, nakladatelství Torst, Kant aj. Obsáhlá sekce bude již tradičně věnována odborným školám, které vychovávají novou generaci fotografů – FAMU, Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Západočeská univerzita Plzeň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Michael – soukromá střední škola reklamní tvorby zúčastní se rovněž studenti z Brarislavy.
Celá přehlídka bude opět doplněna doprovodným programem – setkáními s autory, kulatými stoly a autogramiádami.
PRAGUE PHOTO FESTIVAL bude dále po celý měsíc duben až do 5. května 2011 pokračovat v patnácti vybraných galeriích, muzeích a výstavních síních. Zde budou prezentovány samostatné kurátorské projekty.

Již od vzniku přehlídky je každoročně na návrh odborné komise udělována cena UniCredit Bank Young Prague Photo Award mladému fotografovi do 35 let. Všichni dosavadní laureáti se díky tomuto ocenění setkali s velkým ohlasem jak laické, tak i odborné veřejnosti, a tento kredit jim přinesl zajímavé nabídky ze zahraničí.
Praha se tak již přiřadila k dalším evropským metropolím, ve kterých se tyto Měsíce fotografie konají již několik sezon.
Věříme, že tato rozsáhlá akce připěje k širší a hlubší prezentaci tohoto media, a že podpoří zájem publika o akvizi autorské fotografie.

Čestná porota PRAGUE PHOTO Homage Jury
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel / director of PRAGUE PHOTO
Antonín Kratochvíl, fotograf / photographer
Josef Moucha, fotograf, teoretik / photographer, theorician
Irena Stehli, fotografka / photographer
Jan Skřivánek, šéfredaktor / editor in chief Art&Antiques
Tono Stano, fotograf / photographer
Marina Votrubová, zástupce / representative of UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

4th Edition of PRAGUE PHOTO FESTIVAL 2011
Venues and dates:
-  Exhibition Hall Manes Praha, 5 – 10 April, 2011
-  Museum of Applied Arts (Umeleckoprůmyslové muzeum), Galerie Rudolfinum, DOX – Centre for Contemporary Art, Josef Sudek Gallery, Langhans Gallery, Leica Gallery Prague, Atelier of Josef Sudek. Galerie Vaclava Spala Gallery, New Town Hall, Artinbox Gallery, National Technical Library, Galerie Fotografic, Galerie GambitPHOTO, Info Centrum – Galerie Zlata lilie – April 5 – May 5, 2011

PRAGUE PHOTO PROGRAM
April 4, 2011 at 6 pm Gala Opening at Manes Exhibition Hall Prague
Presentation of the UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award
April 4, 2011 at 8 pm – presentation of the book Opava School of Photography – Twenty Years of the Institute of Creative Photography in Opava by Prof. Vladimír Birgus, exhibition space of Opava School of Photography
April 7, 2011 at 5 pm – book signing by Robert Vano – The Platinum Collection, exhibition space of Leica Gallery Prague
April 8, 2011 at 5 pm – project of the Instinkt magazine and photoserver Fotopatracka.cz – oficial announcement of a new edition 101 nudes, exhibition space Modrá Trafika
April 5 – 10, 2011 a daily screening of Video Fragments / Portraits of Photographers from the archives of Archiv B&M Chochola
April 10, 2011 from 2 to 4 pm – Have you got a Sudek at home? – visitors of PRAGUE PHOTO can bring their old photographs to get a professional statement of their artistic and historical value. Experts on the spot: Jan Mlčoch, curator of the Museum of Decorative Arts in Prague, and Pavel Scheufler, art historian

In Prague every April is dedicated to photography, celebrated by the PRAGUE PHOTO FESTIVAL. The fourth annual festival will take place this year at a number of venues, including Manes exhibition hall (from the 5th to the 10th of April, 2011) where over thirty vendors will display photographs as well as exhibitions in fifteen other galleries, museums and institutions throughout the city.

The opening event will take place at Manes exhibition hall, where a wide variety of photographers, galleries, and institutions that are engaged in photography will display the work of over 230 artists. This will include the Czech Center of Photography, Professional Photographers Association of CZ, PHP – Photo Forum, Leica Gallery Prague, PPF Art, Gallery Montanelli, Gambit Photo, The Chemistry Gallery, Millennium Gallery, Archive V. Chochola, Torst Publishing, Kant Publishing, and more.
A large part of the show will be devoted to a comprehensive overview of academic and vocational schools in the Czech Republic, that are educating a new generation of photographers, including: FAMU, The Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, University of West Bohemia in Plzen, and J. E. Purkyně University in Usti nad Labem, as well as students from Bratislava – Academy of Fine Arts and Design.
The show will also be accompanied by a number of other programs such as meetings with the artists, round table discussions, and book signings.

The PRAGUE PHOTO FESTIVAL will continue throughout April and until the 5th of May, 2011 at fifteen other galleries, museums, and institutions in Prague. Exhibitions curated in conjunction with the festival will be presented at the Museum of Applied Arts, Galerie Rudolfinum, DOX - Centre for Contemporary Art, Gallery Artinbox, the Gallery of Josef Sudek, Langhans Gallery, the Leica Gallery Prague, the Gallery of Vaclav Spala, New Town Hall and elsewhere.
Every year the winner of the UniCredit Bank Young Prague Photo Award is announced by a selection committee during the festival, honoring a young photographer under the age of 35. The previous winners of this award have received acclaim from photography professionals and enthusiasts in the Czech Republic and have had substantial attention from abroad as well.
Prague is one of a number of European capitals where 'Month of Photography' festivals are held in different seasons throughout the year. We hope that this large-scale project will promote a broader and deeper understanding of this media, and encourage public interest in photography.

Iva Nesvadbová a Milan Jaroš
PRAGUE PHOTO FESTIVAL

PRAGUE PHOTO – výstavní síň / Exhibition Hall Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1

Otevírací doba / Opening hours:  5. - 9. dubna 2011    
April 5 - 9, 2011    

11 - 19 hod.
11 am - 7 pm
7. dubna 2011 NOCTURNO    
April 7, 2011 NOCTURNO    

otevřeno do 21 hod.
open till 9 pm
10. dubna 2011    
April 10, 2011    
11 – 18 hod.  
11 am – 6 pm


Vstupné:
80,- Kč - základní vstupné
50,- Kč - snížené vstupné - studenti, senioři


Entrance fee:
80.00 CZK - regular entrance ticket
50.00 CZK - reduced entrance fee - students, seniors

Katalog / Catalogue - 150,- Kč/CZK

Sledujte aktuální program PRAGUE PHOTO v Mánesu
The PRAGUE PHOTO program in the exhibition hall Manes will be announced


Galerie / Galeries - Agentury / Agencies - Skupiny / Groups


Archiv B&M Chochola
Václav Chochola, Václav Chochola, Zdeněk Tmej, Václav Chochola


Václav Chochola / Jiří Kolář


Václav Chochola


Art Residence Prague
Vladimír Obr


Vladimír Obr


Vladimír Obr


Artinbox Gallery
Nadia Rovderová


Milota Havránková


Peter Župník


Asociace profesionálních fotografů České republiky
Marian Beneš


Bohumil Eichler


Daniel Kaifer


České Centrum Fotografie
Josef Sudek


František Dostál


Bohumil Šťastný


Fineart Film & Design
Martin Suchánek


FotoForum Praha, o.s. – Pražský dům fotografie – Prague House of Photography, o.p.s.
Eugen Wiškovský


Jaromír Funke


Jaroslav Rössler


Galerie Gambit Photo
Jan Reich


Gabina


Tono Stano


Michal Šeba


Galerie Millennium
Tomáš Hulík


Tomáš Hulík


Jindřich Marco


Galerie Montanelli
Magdaléna Bláhová


Magdaléna Bláhová


Magdaléna Bláhová


IndigoSpace
Cristian del Risco


Jiří Stach


Věra Stuchelová


Leica Gallery Prague
Tereza z Davle


Lukáš Dvořák


Petr Ulrych


Robert Vano


Robert Vano


PERSONNE (CZ)
Jaroslav Skopec


Photodesign Ksandr
George Jiří Ksandr


Gabriela Gernat Ksandr


PPF Art a.s.
Jaromír Funke


Jaromír Funke


Jaromír Funke


Rayfilm
František Mazáč


František Mazáč


Jan Mazáč


Starožitnosti BALTAZAR
Drtikol


Lochman


Saudek


THEditions – Limitované edice fotografií / Limited Edition Photographs
Jindra Viková


Michaela Brachtlová


Zdeněk Dvořák


Matthew Moore


Susan Silas


The Chemistry Gallery
Petr Jandera


Tomáš Mikule


Stanislav Merhout


Štěpán Pech


Vilém Kabzan


Jan Přibylský


Výtvarné centrum Chagall Ostrava
Ladislav Postupa


Olga Bleyová


Fedor GabčanFotografové / Photographers


Tomáš Bican


Ivana Matějková HavlíkováŠkoly / Schools


FAMU
Adéla Leinweberová


Adéla Vosičková


Michaela Čejková


Michal Adamovský


Marcel Stecker


Rune Egenes


Tereza Havlínková


Institut tvůrčí fotografie, FPF Slezské univerzity v Opavě
Bára Prášilová


Jaroslav Kocián


Tereza Koutecká


Petr Omelka


Kristýna Erbenová


Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava
Andrea Juneková


Andrea Juneková


Andrea Juneková


Peter Berko (Berowsky)


Peter Berko (Berowsky)


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Petr Bača


prof. Miroslav Vojtěchovský, QEP a MgA. Marian Beneš, QEP


Aleš Foff, Aneta Hořínková, Zuzana Jirásková


Eliška Fischerová


Eva Kubíčková


Ústav umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni
Aliaksandr Sharavarau


František Horák


Lucie Pištorová


Vojtěch Aubrecht


Věra Stuchelová


Studio PvM
Lukáš Najman


MICHAEL – Střední škola reklamní tvorby
Kryštof Mikule


Johana Hošková


Jan Uzel


Gabriela Kratochvílová

PRAGUE PHOTO FESTIVAL – kurátorské výstavy / curators' exhibitions
1.  Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
2.  Langhans Galerie Praha, Vodičkova 37, CZ 110 00 Praha 1
3.  Leica Gallery Prague, Školská 28, 110 00 Praha 1
4.  Novoměstská radnice / New Town Hall, Karlovo náměstí 1, Praha 2
5.  Artinbox Gallery, Perlová 3, Dům v Kisně, Praha 1- Staré město
6.  Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1
7.  Gambit Photo, Galerie Zlatá lilie, Malé náměstí 12, Praha 1
  Infocentrum Prague Photo Festival, Galerie Zlatá lilie – 5. 4. – 6. 5. 2011
8.  Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
9.  Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, 110 00 Praha 1
10.  Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
11.  Galerie FotoGrafic, Stříbrná 2, 118 00 Praha 1, Staré Město
12.  Ars Pragensis / nakladatelství Kant, Malostranské nám. 27, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
13.  Atelier Josefa Sudka, Újezd 432/30, 11800 Praha 1
14.  DOX Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
15.  Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6