III. ročník veletrhu fotografie / Photography Fair
29. 3. - 4. 4. 2010, Praha / Prague
Výstavní síň Mánes / Exhibition Hall Mánes

Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Zpět / Back


Kontakt:
PRAGUE PHOTO
Římská 32, 120 00 Praha 2
Czech Republic
info@praguefoto.cz
www.praguefoto.cz
+420 602 277 210

Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
ředitel PRAGUE FOTO,
jarosdesign@seznam.cz
Iva Nesvadbová,
výkonná ředitelka,
iva.nes@seznam.cz
Petr Hájek, Event Coordinator
petr-hajek@hotmail.comZáštitu nad Prague Photo
převzal primátor
hl. m. Prahy
Under the auspices
of the Mayor of the City
of Prague
Pavel Bém

S podporou hl. m. Prahy
With support of the City of Prague


Záštitu nad Prague Photo převzal starosta
MČ Praha 1
Under the auspices of the Mayor of Metropolitan District Prague 1
Ing. Filip Dvořák


Generální partner Praguefoto
Mediální partneři

  

  


Partneři
    
 
   

    

  


Účastníci III. ročníku
PRAGUE PHOTO
FESTIVAL 2010
List of Participants – 3rd
PRAGUE PHOTO
FESTIVAL 2010

Expozice - výstavní síň Mánes
29. 3. – 4. 4. 2010
Exhibits
at the Exhibition Hall Manes
March 29 – April 4, 2010
Artmagazin.eu
Archiv BaM Chochola
Asociace profesionálních
  fotografů ČR
Ateliér pod pumpou
České centrum fotografie
Český olympijský výbor
Galerie fotografie
Galerie Gambit
Galerie Gambra
Galerie Lenka T., Itálie
Galerie Millennium
Galerie Nostress
Galerie 5. patro
Galerie Montanelli
Instinkt/Fotopátračka.cz
IndigoSpace
PPF Art a.s.
RayFilm
Studio Fotograf
The Chemistry Gallery
FAMU Praha
Michael - soukromá stření škola
  reklamní tvorby
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola výtvarných umění
  Bratislava
Univerzita J. E. Purkyně,
  Ústí n/ Labem -
  Fakulta umění a designu
Západočeská univerzita v Plzni
  – Ústav umění a designu
Knihkupectví Týnská
Nakladatelství Kant
Nakladatelství Torst


Výstavní prostory
- kurátorské projekty
29. 3. – 10. 5. 2010
Venues – Curators' Projects
March 29 – May 10, 2010
Ars Pragensis
DOX – Centrum
  současného umění
Galeria Gambit
Galerie Josefa Sudka
Galerie Langhans
Galerie Pecka
Galerie Rudolfinum
Galerie S.V.U. Mánes - Diamant
Galerie Zlatá husa
Staroměstská radnice
Topičův salon
Uměleckoprůmyslové muzeum
Výstavní síň Mánes
INFO CENTRUM - IndigoSpace

For English version please scroll down Tisk / Press  


foto: Marek Chochola


U příležitosti zahájení 3. ročníku PRAGUE PHOTO byla udělena cena mladému umělci do 35 let - UniCredit Bank Young Photo Award - Michaele Čejkové za soubor fotografií "Magrittovi".
Cenu spolu s finanční odměnou ve výši 50.000,- Kč autorce předal radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Ondřej Pecha. Oceněný soubor je možné shlédnout v expozici FAMU spodního sálu Mánesa.
   


III. ročník veletrhu fotografie proběhne opět ve výstavní síni Mánes v Praze ve dnech 29. března - 4. dubna 2010 (vernisáž pondělí 29. 03. 10 v 18 hod.).
Zásadní pozitivní změnou je začlenění veletrhu do nově vzniklé přehlídky fotografie PRAGUE PHOTO FESTIVAL, která bude probíhat na dvanácti místech v Praze po celý měsíc duben. Kurátorské projekty se budou konat např. v Centru současného umění DOX, v Galerii Rudolfinum, v Uměleckoprůmyslovém muzeu, v Galerii Zlatá husa, v Topičově salonu, na Staroměstské radnici a jinde. Tuto rozsáhlou fotografickou událost zahájí právě veletrh PRAGUE PHOTO v Mánesu, následně se pak budou ve zmíněných výstavních prostorách postupně konat vernisáže, autorská setkání, odborné přednášky a jiné.
Praha se tak přiřadí k dalším evropským metropolím, ve kterých se tyto Měsíce fotografie konají již několik sezon.
Věříme, že tato rozsáhlá akce připěje k širší a hlubší prezentaci tohoto media, a že podpoří zájem publika o akvizi autorské fotografie.

Iva Nesvadbová a Milan Jaroš
PRAGUE PHOTO


PRAGUE PHOTO – veletrh: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábř. 250, Praha 1

Otevírací doba:  30. března – 3. dubna 2010  11 – 20 hod.
4. dubna 201011 – 18 hod.
Vstupné:80,- Kč, snížené 50,- (studenti, senioři)
Katalog:120,- Kč


Program PRAGUE PHOTO
29. března 2010 v 18 hod. Slavnostní zahájení PRAGUE PHOTO, výstavní síň Mánes, Praha
Udělení zvláštní ceny UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award mladému umělci do 35 let
30. března 2010 v 17 – 18,30 hod. ZÓNA OKRAJE v současné slovenské fotografii
Přednášející: Jana Hojstricová, Silvia Saparová, Olga Triaska Stefanovič.
Vysoká škola výtvarných umění Bratislava
30. března 2010 v 18,30– 20 hod. SLOVENSKO – dokumentární projekt studentů fotografie
a pedagoga Doc. Luba Stacha
Přednášející: Doc. Lubo Stacho, Vysoká škola výtvarných umění Bratislava
31. března 2010 v 17 hod. Kulatý stůl na téma
„Mladá česká fotografie, studium a grantové podpory fotografickým projektům”
Diskutující: Štěpánka Stein, FAMU Praha, Pavel Baňka, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n/Labem, Jaroslav Prokop, Univerzita T. Bati Zlín
1. dubna 2010 v 16 –17. hod. Přednáška na téma „Záludnosti skenování a možnosti zlepšení kvality skenů pomocí software SilverFast.com”
Přednášející: Ing. Kamil Třešňák, odborník na správu barev a zpracování obrazu, a MgA. Petr Šálek, fotograf
3. dubna 2010 v 18 hod. Projekt časopisu Instinkt / fotopátračka.cz – vyhlášení vítěze soutěže Základní instinkt
30. března – 4. dubna 2010 Celodenní projekce Fragmenty video /
Podoby fotografů, Archiv BaM Chochola

Programy jsou veřejnosti volně přístupné, zájemci jsou vítáni


PRAGUE PHOTO FESTIVAL – kurátorské projekty:
1.  Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
2.  Langhans Galerie Praha, Vodičkova 37, Praha 1
3.  Ars Pragensis, Malostranské nám. 27, Praha 1
4.  Galerie Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
5.  Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1
6.  Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2, Praha 1
7.  Galerie Pecka, Vratislavova 24, Praha 2
8.  Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1
9.  DOX Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
10.  Galerie Zlatá husa, Dlouhá 12, Praha 1
11.  Galerie Gambit, Mikulandská 6, Praha 1
12.  Topičův salon, Národní 9, Praha 1
13.  Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1
14.  IndigoSpace - INFO CENTRUM PRAGUE PHOTO, Platnéřská 11, Praha 1
Program bude specifikován


ČESTNÁ POROTA PRAGUE PHOTO HOMAGE JURY
Pavel Baňka, fotograf, profesor / photographer, professor, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Jana Hojstricová, profesor / professor, Vysoká škola výtvarných umění / Academy of Fine Arts and Design, Bratislava
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel / director of PRAGUE PHOTO
Magdalena Juříková, kurátorka / curator of Galerie Zlatá husa
Karel Kerlický, nakladatel / publisher, KANT
Štěpánka Stein, fotograf, profesor / photographer, professor, FAMU Praha
Dušan Šimánek, fotograf, kurátor / photographer, curator
Marina Votrubová, zástupce / representative of UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

PRAGUE PHOTO on a larger scale

The year 2010 brings a major change in presenting Czech photography.
The positive experience and public response in the past two years when PRAGUE PHOTO was held in Prague led us to a plan to enrich the one-week event by a simultaneous month-long festival of curators´ projects.
PRAGUE PHOTO is again based on the structure of private galleries with their own exhibition programme, individual photographers, and editors. Young artist are broadly represented by way of their schools. Those interested may buy the exhibited photos, take part in lectures by professionals, discussion panels, meet artists.
Throughout the month of April the PRAGUE PHOTO FESTIVAL will offer twelve accompanying photo exhibitions in museums, galleries and cultural centres around the capital city. The aim is to remind the public of the extensive history of the Czech photography and to introduce its present image.
The PRAGUE PHOTO management wishes to thank all its collaborators and partners who have assisted in organizing this major event, we thank for the support of the City of Prague, and for permanent support of the general partner UniCredit Bank Czech Republic, a.s., who annually awards a prize for an artist under 35 years of age.


PRAGUE PHOTO venue: Exhibitons Hall Manes, Masarykovo nabr. 250, Prague 1
March 30 – April 4, 2010
Opening hours:March 30 – April 3, 201011am – 8pm
April 4, 201011am – 6pm
Entrance fee:CZK 80.00, reduced 50.00 (students, seniors)
Catalogue:CZK 120.00 (5.00 Euro)


Programme of PRAGUE PHOTO at Manes:
March 29, 2010 at 6pm Gala Opening at Manes Exhibition Hall Prague
Presentation of the UniCredit Bank PRAGUE PHOTO Young Award
March 30, 2010 5 - 6.30pm "Edge Zone in the Contemporary Slovak Photography", a lecture by Jana Hojstricova, Silvia Saparova and Olga Triaska Stefanovič, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava
March 30, 2010 6.30 - 8pm "Slovakia" - a documentary project of students and their professor Lubo Stacho
Presented by Lubo Stacho, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava
March 31, 2010 at 5pm - Round table on the topic "Young Czech Photography, system of studies and grant support of photographic projects"
Lectured by Štěpánka Stein, FAMU, Prague, Pavel Baňka, University of J. E. Purkyně, Ústí n/Labem, and Jaroslav Prokop, University of T. Bata, Zlín
April 1st, 2010 4 - 5pm - Presentation of the software SilverFast.com scanner
Lectured by Kamil Třešňák, technical specialist, and Petr Šálek, photographer
April 3, 2010 at 6pm - Project of the magazine Instinkt and fotopatracka.cz - announcement of the winner of the contest The Basic Instinct
March 30 - April 4, 2010 - a daily screening of Video Fragments / Portraits of Photographers
from the archives of Archiv B&M Chochola


PRAGUE PHOTO FESTIVAL venues /see the map/:
1.  Exhibition Hall Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Prague 1
2.  Langhans Gallery Prague, Vodičkova 37, Prague 1
3.  Ars Pragensis, Malostranské nám. 27, Prague 1
4.  Rudolfinum Gallery, Alšovo nábř. 12, Prague 1
5.  Josef Sudek Gallery, Úvoz 24, Prague 1
6.  Museum of Decorative Arts in Prague, ul. 17. listopadu 2, Prague 1
7.  Pecka Gallery, Vratislavova 24, Prague 2
8.  Old Town City Hall, Staroměstské nám. 1, Prague 1
9.  DOX - Centre for Contemporary Art, Poupětova 1, Prague 7
10.  Zlatá husa Gallery, Dlouhá 12, Prague 1
11.  Gambit Gallery, Mikulandská 6, Prague 1
12.  Topičův salon, Národní 9, Prague 1
13.  Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Prague 1
14.  IndigoSpace - INFO CENTRUM PRAGUE PHOTO, Platnéřská 110 Prague 1

Galerie / Galeries - Agentury / Agencies - Skupiny / Groups


Archiv B&M Chochola
Václav Chochola


Karel Ludwig, Přemysl Koblic,
Zdeněk Tmej, Karel Hájek


Zdeněk TmejGalerie Fotografie
autor neznámý


Galerie Gambra
Jan Švankmajer


Emila Medková


Alois Nožička


Stanislav Tůma


Galerie Lenka T.
Jindra Viková


Galerie Millennium
Josef Sudek


Jindřich ŠtreitJindřich ŠtreitJan SvobodaJan SvobodaGalerie Montanelli
Magdaléna Bláhová


Magdaléna BláhováMagdaléna BláhováGalerie Nostress
Bertrand Jacquelinet


Jiří Macht2Libor ŠtěrbaMarie Borenstein


Marielis Seyler


Nadia Rovderová


Pavel Mára


Stanislav Tůma
Suzanne Pastor
PPF Art a.s.
Alexandr HackenschmiedartMagazin
Petr ŠálekAsociace profesionálních fotografů České republiky
Karel Beneš, Mária Benešová


Stanislav Pokorný
Daniel Kaifer
Marian Beneš
Jiří TillerThe Chemistry Gallery
Adam Bartas


Stanislav MerhoutZuzana VejšickáGalerie 5. patro
Pavel Baňka


Tomáš HrůzaTereza KabůrkováMarkéta KinterováSilvie MilkováČeské Centrum Fotografie
Josef Sudek


Josef SudekGambit
Barbora a Radim Žůrkovi


Gabina


Tono Stano


Danielle Steylaerts


Věra Stuchelová


IndigoSpace
Cristian del Risco


Dušan ŠimánekJiří Stach
Fotografové / Photographers


Jiří Hanke


Jiřna Hankeová


Blanka Lamrová


Ivana Matějková Havlíková


František Mazáč


Jan Mazáč


Jiří HroníkŠkoly / Schools


J. Be Ci
Andrea Juneková
Bero (Peter Berko)

Cipe (Peter Cibák)

Ateliér fotografie -
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

Václav Kopecký


Veronika Daňhelová
a Vojtěch Marek


Josef RabaraJana ButzkeLubomír LukčoFAMU
Matěj Adámek


Michal AdamovskýLadislav BabuščákMichaela ČejkováMichal Czanderle


Dora Dernerová


Alžběta Diringerová


Silvie Kořenková


Adéla LeinweberováMarcel SteckerJan ŠimánekKateřina ZahradníčkováAteliér pod pumpou
Ljuba Krbová


Ondřej NeffLjuba KrbováMICHAEL – Střední škola reklamní tvorby
Jakub Amler


Jan Uzel


Nikol Štrosová


Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně
Ateliér reklamní fotografie

Katarína Gécová


Jakub Jurdič


Robin Závodný


Jakub SkokanJuraj ChudýMartin Tůma


Ústav umění a designu
Západočeské univerzity
v Plzni

Věra Stuchelová


Věra Stuchelová

Věra Stuchelová