Hospodářské noviny 1. 4. 2009

Hospodářké noviny 7. 4. 2009

Lidové noviny 31. 3. 2009

Lidové noviny 7. 4. 2009

Rudé Právo 7. 4. 2009

The Prague Post 1. – 7. 4. 2009